_____________________________________________________________________________
 

Ons het in 1984 begin deur Brahman bulle te paar met top Simmentaler koeie.  Meeste van ons diere is 5/8 Simmentaler & 3/8 Brahman.  Ons glo dit is die beste kombinasie in terme van aanpasbaarheid en totale prestasie.

Daar word nie "generasies gejaag nie" maar ons strewe om die beste met die beste te paar.  
 VOORBEELD:  'n F2 bul met 'n  F4 vroulike dier.

Vrugbaarheid is by verre die nommer 1 seleksie kriteria.  Breedplan teelwaardes is uiters belangrik vir ons.  Weereens streef ons na "teling in balans":  Gemiddelde grootte kalwers by geboorte, met gemak van kalwing, bo-gemiddelde groei, medium volwasse massa & genoegsame melk. 

Ultrasoniese skandering word gedoen om karkas eienskappe te bepaal en teelwaardes te verkry. 
 

"In die volgende 10 jaar gaan DNA toetsing vir sekere eienskappe (genomika) die belangrikse seleksie kriteria word.  Weeg en meting sal nogsteeds plaasvind.  Gekombineerde teelwaardes sal beskikbaar wees.  Visuele waardebepaling sal altyd belangrik bly."
  (Dr. R. Hunsley, 2008) 

Ons het gevind dat die Simbras hoogs aanpasbaar is onder verskillende omgewings toestande.


Diere met die poensfaktor is voortdurend besig om toe te neem in ons kudde en Wisp-Will het 3 KI Simbra Bulle geteel. 

19de Stoetveiling
06 Augustus 2019


►  Veilingspamflet

►  Veilingskatalogus


______________________________

►  2017 Teeldoelwitte
►  Ras genetiese eienskappe
______________________________


BKB Breedplan Completeness of Performance Award
2013 / 2014 / 2015 / 2016
______________________________


Winner of the 2017 ARC National Beef Cattle Improvement Herd of the Year Award
Click here to read more


Gareth Angus met die 1986 & 2012 "Golden Book Awards" ontvang van die Węreld Federasie.

  
Llewellyn Angus' visit to Dubbo, Australia (April 2016)
  

[ Read more ]


2014 National Champions Majol P en Lino P

   


WC0915C - Polled Zane son (Used extensively)
Sold for R 150 000 to Dr Obakeng Mfikwe and Marius Nel


WC0924B Wisp-Will Lino P
Bred very well

   


Wisp-Will Ruby WC0422B
Famous polled cow

   

►  Tipiese voorbeelde van vroulike Wisp-Will diere:

     
     
                           © 2004 - 2017   Wisp-Will Simmentaler & Simbra